Category: เพศศึกษา

ถ้ารู้สึกไม่เสียวเหมือนเก่า เราจะผิดปกติไหม

คุณจะทำอย่างไรเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วค้นพบว่าตัวเองไม่มีความรู้สึกต้องการเรื่องเสียวๆอีกต่อไปแล้ว มันคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่ไม่น้อย ถ้าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของคุณคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ก่อน และตอนนี้คุณก็ไม่ได้รู้สึกถึงมันอีกแล้ว จริง ๆ แล้วความรู้สึกที่ไม่มีความต้องการทางเพศนั้นสามารถเกิดขึ้นกับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือLGBTQ+ และมันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตเลย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดความไม่ต้องการทางเพศนี้อาจจะมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น คุณอาจจะมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น มีงานมีการหรือมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตมากขึ้น

Continue Reading →